Ads Top

LAP-3 treedt 28 december in werking

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP-3 treedt op 28 december 2017 in werking en vervangt vanaf dat moment het huidige LAP-2.

Op het ontwerp-LAP-3, dat van 26 september tot en met 7 november 2016 ter inzage lag, hebben 105 partijen gereageerd. Het gaat voornamelijk om omgevingsdiensten, bedrijven en brancheorganisaties. Naast de positieve reacties over inhoud en leesbaarheid van LAP-3, zijn ook de nodige opmerkingen en kanttekeningen ontvangen op het ontwerpplan. Over een aantal onderwerpen zijn relatief veel inspraakreacties ingediend, of zijn reacties gegeven die fundamenteel van aard zijn. Daarnaast is in het definitieve plan een aantal wijzigingen doorgevoerd die geen gevolg zijn van inspraak. Naast het herstellen van onvolkomenheden zijn dit wijzigingen die het gevolg zijn van recente ontwikkelingen in aanpalend beleid, wetswijzigingen en/of Europese arresten.

Het ontwerp-LAP is genotificeerd bij de Europese Commissie. Hierdoor zijn ook andere lidstaten in de gelegenheid gesteld om op het ontwerp-LAP-3 te reageren. Daarop heeft de Nederlandse overheid geen reactie ontvangen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.