Ads Top

Veilig en efficiënt beheer van asbest in gebouwen

Voor organisaties en bedrijven met veel gebouwen en objecten is het lastig om actueel inzicht te houden in hun ‘asbestbezit’. De informatie over de aanwezige asbest ligt veelal opgeslagen in diverse rapporten. Het informatiemanagementsysteem TRIMS Asbest ondersteunt bij een veilig en efficiënt beheer van asbest door alle asbestinformatie overzichtelijk in één systeem te presenteren.

In gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn gebouwd, is er grote kans op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Asbestinventarisatie moet bepalen waar asbest aanwezig is, welke asbest risicovol is en welke maatregelen de eigenaar (op termijn) moet nemen om een gebouw met asbest veilig te kunnen gebruiken.

Daarbij is het belangrijk om de status van het asbest goed in de gaten te houden. Zo kan asbest in de loop der tijd verweren of een risico vormen als ruimtes intensiever worden gebruikt. Om dit alles te organiseren worden diverse onderzoeks- en adviesrapporten opgesteld, vaak opgeslagen in pdf’s en spreadsheets.

TRIMS Asbest (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem voor Asbest) is ontwikkeld in Relatics, een webbased platform dat alle relevante data - en verbanden tussen deze data - organiseert en structureert. Met behulp van semantische technologie en een eisen gecentreerde aanpak kunnen eisen, objecten, ruimten, activiteiten, risico’s en verificaties worden beheerd in een samenhangend netwerk. Zo wordt de informatie volledig traceerbaar, worden kosten en risico’s verminderd en blijven projecten volledig onder controle.

Per project wordt een digitale omgeving aangemaakt waarin alle relevante informatie wordt toegevoegd en verrijkt. De opdrachtgever heeft toegang tot deze projectomgeving en kan daardoor de uitvoering van processen realtime volgen en waar nodig participeren.

TRIMS Asbest is te gebruiken als zelfstandig systeem, maar kan vanwege de grote compatibiliteit ook een aanvulling zijn op al aanwezige systemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.