Ads Top

Utrecht de schoonste economie, Zeeland de meest vervuilende

Nederland heeft de klimaatdoelstellingen aangescherpt en wil de uitstoot van broeikasgassen versneld reduceren. Voor provincies is het daarmee belangrijk hoe groen de economie is en welke stappen kunnen worden gezet. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland bevinden zich de meeste grote uitstoters onder bedrijven. In de noordelijke provincies en Limburg verbruiken huishoudens de meeste energie. Per saldo is Utrecht de schoonste economie en Zeeland het meest vervuilend. Dit blijkt uit het regiobericht energietransitie van het ING Economisch Bureau.

De Nederlandse klimaatopgave is fors. Het Parijsakkoord schrijft een CO2-reductie van tenminste 80 tot 95 procent voor in 2050. Tot die tijd moet de nationale CO2-uitstoot nog met minstens 77 procent dalen en om de kabinetsdoelstelling voor 2030 te halen al 43%. Om dit te bereiken wordt een nieuw energieakkoord gesloten. Provincies en gemeenten zullen hiermee aan de slag moeten gaan.

Industrie en energiesector bepalend voor score, grote uitstoters vooral in het Westen
Het bedrijfsleven is gemiddeld verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de uitstoot van de broeikasgassen. Dit is bepalend voor de score van provincies. De top-15 grootste uitstoters neemt een derde van de totale landelijke uitstoot van CO2 voor haar rekening. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland werkt dit door. Wel reikt de uitdaging om de uitstoot terug te dringen door het nationale belang van deze industrie verder dan de provinciegrenzen.

Huishoudens hebben gemiddeld een aandeel van minder dan 20 procent van de uitstoot. Met name het gasverbruik laat flinke verschillen zien. Dit heeft vooral te maken met de ouderdom en samenstelling van woningvoorraad. Huishoudens in de Noordelijke provincies en Limburg verbruiken de meeste energie.   

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.