Ads Top

Membranen van de toekomst

Hoogleraar Kitty Nijmeijer van de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e krijgt geld voor zijn onderzoek naar membranen, ofwel nanofilters, van de toekomst. Deze kunnen op moleculair niveau zeer selectief en efficiënt water zuiveren om waardevolle stoffen terug te winnen. Zo lozen we veel industriële afvalstromen van bijvoorbeeld de zuivelindustrie, de mestverwerking of de chemische industrie, terwijl deze stromen veel waardevolle en schaarse componenten bevatten. Denk bijvoorbeeld aan eiwitten of de grondstoffen voor kunstmest. Door deze waardevolle stoffen terug te winnen kunnen we grondstofkringlopen sluiten.

Daarnaast wil Nijmeijer de membranen gebruiken voor het verwijderen van microverontreinigingen zoals medicijnresten, hormonen en pesticides uit water. Zonder deze nieuwe techniek ontstaat er in de komende jaren een grote bedreiging voor onze volksgezondheid en de kwaliteit van ons drinkwater. Door de poriën van de membranen chemisch te modificeren, kan Nijmeijer de functionaliteit en poriegrootte eenvoudig aanpassen. Dat is ook precies de kracht van haar onderzoek: de membranen kunnen op die manier namelijk specifiek die eigenschappen krijgen die voor een bepaalde toepassing nodig zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.