Ads Top

Provinciale Staten stemmen in met Klimaatinitiatief en Kaders Omgevingsvisie

Voor 2030 moet de provinciale organisatie 100% klimaatneutraal zijn. Hiervoor stelden 8 partijen, van de coalitie en oppositie, SP, VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks ChristenUnie en 50PLUS, een klimaatinitiatief op. Gedeputeerde Staten hebben dit initiatief omarmd. Provinciale Staten stelden op 7 maart 2018 het Klimaatinitiatief vast. Naast de genoemde fracties stemden ook de SGP en Groep Poortinga voor het besluit. Partij van de Dieren en de PVV stemden tegen.

Provinciale Staten stelden ook de Kadernota Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast. Met ruime steun van de fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50Plus en Groep Poortinga. Hoogwaardige culturele voorzieningen maken een regio aantrekkelijker om te wonen en werken. In een amendement vroegen de PvdA, GroenLinks en SP hier aandacht voor. De Staten stemden hiermee in. Tegen waren de SGP, PVV en PvdDieren. Ook het amendement van de SP om het woordje Uber (op pagina 16) in de kadernota te wijzigen in deelauto’s kon op steun reken van de meerderheid van de Staten.

De bijdrage van €100.000 voor het voortzetten van het meldpunt fipronil riep discussie op bij de Staten. Hoe lang blijf je gedupeerde ondernemers van de fipronilcrisis steunen? En waar exact geven we het geld aan uit? Andere ondernemers in zwaar weer ondersteunen wij immers ook niet was het tegengeluid van enkele fracties die tegenstemden. Bied ze de kennis en netwerk aan van de provincie Gelderland (D66) en laat de steun over aan de lokale gemeenten en bedrijven vond de SP. De VVD, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie en de SGP zorgden voor een meerderheid van dit besluit. De motie waarin diverse fracties Gedeputeerde Staten vragen een brief te sturen naar de verantwoordelijke minister om het contact tussen de boeren en NVWA aan te kaarten kon rekenen op instemming van de Statenleden behalve die van GroenLinks, 50PLUS en Groep Poortinga.

De Staten besloten meer dan €9 miljoen aan de Veluwe toe te kennen. Besluit 1 gaat over €4 miljoen voor de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale parken. Doel van deze maatschappij is het tegengaan van verloedering van de vakantieparken en om er te handhaven. Besluit 2 gaat over ruim €5 miljoen voor het beschermen en versterken van natuur, landschap en erfgoed en het bevorderen van recreatie en toerisme op de Veluwe. Beide besluiten konden rekenen op steun van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Groep Poortinga.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.