Ads Top

Precisievoeding voor varkens zorgt voor een verminderde milieubelasting

Door het aanbod van nutriënten uit het varkensvoer beter af te stemmen op de werkelijke behoefte van de dieren, zal er een vermindering van milieubelasting plaatsvinden.

Dat blijkt uit onderzoek in het kader van het EU Feed-a-Gene project van Wageningen Livestock Research, dat ze samen met 22 andere internationale partijen heeft afgerond.

Feed-a-Gene was gericht op het verbeteren van de voederconversie voor varkens, pluimvee en konijnen in verschillende productiesystemen en op het reduceren van impact op het milieu. Daarbij keken de onderzoekers naar het voer (grondstoffen en nutriënten), naar de genetische aanleg van de dieren en hoe beiden beter op elkaar kunnen worden afgestemd. De Wageningse onderzoekers hebben het varkensonderzoek onder meer gedaan op VIC Sterksel.

Door een verbetering van de voederconversie gaat het dier efficiënter om met nutriënten waardoor er minder mineralen in mest en urine terechtkomen, en hetgeen leidt tot een mindere stikstofbelasting van het milieu. Daarnaast gaat ook de eiwit efficiëntie omhoog.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.