Ads Top

Nederland dringt gebruik sterke broeikasgassen terug

Nederland heeft donderdag een verdrag geratificeerd dat het gebruik van de sterke broeikasgassen HFK’s de komende dertig jaar wereldwijd met 80 procent moet terugdringen. Dit kan de temperatuurstijging richting 2100 met een halve graad verminderen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het nakomen van het Klimaatverdrag van Parijs.

HFK’s hebben een klimaatopwarmend effect dat vele malen sterker is dan het bekendste broeikasgas C02. Ze worden gebruikt in onder andere koelkasten, airconditioners en brandbeveiligingsinstallaties.
Nederland ondertekende het zogeheten Kigali Amendement vandaag bij de Verenigde Naties in New York. Het verdrag verplicht ontwikkelde landen wereldwijd om de productie en consumptie van HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) met ingang van 2019 te bevriezen en vervolgens af te bouwen. Ontwikkelingslanden starten hier vanaf 2024 mee. Zelf heeft Nederland de afbouw van HFK’s in 2015 in gang gezet in Europees verband.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: ,,We moeten alle beschikbare kansen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, aangrijpen. Bij voorkeur in internationaal verband, zodat het effect van minder uitstoot in Nederland niet weglekt naar andere landen. Het Kigali Amendement is een sprekend voorbeeld van effectieve internationale samenwerking.’’

Het Kigali Amendement is een aanvulling op het Montreal Protocol, waarmee in de jaren tachtig de basis werd gelegd voor de aanpak van CFK’s, die het gat in de ozonlaag veroorzaakten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.