Ads Top

'Regeerakkoord ondermijnt klimaatbeleid omdat kosten oneerlijk verdeeld worden'

De rekening van de nieuwe klimaatmaatregelen uit het regeerakkoord komt vooral terecht bij de MKB’ers en de laagste inkomens, blijkt uit nieuw onderzoek. Helaas versterkt Rutte III hiermee een negatieve trend waarvoor al vaker gewaarschuwd is, zegt GroenLinks. GroenLinks vraagt daarom vandaag om een kabinetsreactie op deze nieuwe cijfers.

GroenLinks staat naar eigen zeggen als geen ander achter maatregelen die klimaatverandering tegengaan. Daar dient ook iedere burger en bedrijf aan bij te dragen. Des te belangrijker is het daarom dat de prijs voor al die inspanningen zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. Uit het vandaag gepubliceerde rapport van CE-Delft, dat in opdracht van Milieudefensie is opgesteld blijkt dat de laagste inkomens het hoogste percentage van hun besteedbaar inkomen gaan betalen aan klimaatlasten. De hoogste inkomens betalen relatief gezien juist het minst. Zij betalen hier straks maar 1,2% van hun inkomen voor, terwijl het bij de inkomens oploopt naar 4,2 procent. Ook in het bedrijfsleven worden de lasten niet eerlijk verdeeld: de zware industrie betaalt het minst, terwijl MKB’ers en eenmansbedrijven de hoogste rekening krijgen. Naast de lasten kent het klimaatbeleid ook lusten. Dan is het toch schrikken om te lezen dat 80 procent van de subsidies naar bedrijven gaat, waarvan het grootste deel terecht komt bij de energiesector en de land- en (glas)tuinbouw.

Tom van der Lee: “Om de energietransitie te laten slagen hebben we een breed draagvlak nodig, daarom moeten we de lusten en lasten eerlijk verdelen. Nu komen de lasten vooral terecht bij de burger met een kleine portemonnee of een kleine zaak en de lusten bij de grote bedrijven. Dat moet anders. Daarom wil ik dat het kabinet bij ommekomst van een nieuw Nationaal Klimaat- en Energieakkoord onmiddellijk in kaart brengt bij wie die lusten en lasten terecht komen, en vervolgens met extra maatregelen komt om té grote verschillen via inkomensbeleid te compenseren.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.