Ads Top

Brabantse subsidie voor metingen aan innovatieve stalsystemen

De provincie stelt subsidies beschikbaar om bij innovatieve stalsystemen te meten hoe goed zij de uitstoot van geur, ammoniak en fijn stof tegengaan. In de eerste openstelling is 750.000 euro beschikbaar.

Deze metingen bepalen de officiële emissiefactor, wat nodig is voor brede toepassing van zo’n stalsysteem. Met de 1e openstelling kunnen naar verwachting twaalf stalsystemen gemeten worden, verdeeld over melkvee, vleesrunderen, varkens, geiten en pluimvee.

De subsidie van de provincie richt zich op stalsystemen die het ontstaan van ongewenste stoffen integraal en bij de bron aanpakken. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “Dit draagt bij aan schone lucht, mooiere natuur en een goed klimaat. Want de verwachting is dat nieuwe stalsystemen leiden tot minder uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof en methaan. De bronaanpak zorgt bovendien voor frissere lucht in de stallen. Dat is fijn voor de boer, zijn personeel en de dieren, een win-win-win situatie dus. Met deze subsidie nemen we een drempel weg om stalsystemen officieel toegelaten te krijgen in Nederland.”

De belangrijkste manieren om een bronaanpak te bereiken zijn scheiden van mest en urine, koelen, contactoppervlak verkleinen, drogen of verdunnen met water. Zo komt bij een temperatuur onder de 15 graden nog nauwelijks ammoniak vrij uit mest. Ook de geur neemt af. Of door vaste mest en urine niet in aanraking met elkaar te laten komen, voorkom je de vorming van ammoniak. In Noord-Brabant passen steeds meer pionierende ondernemers deze methoden toe in nieuwe stalsystemen.
Metingen aan nieuwe stalsystemen kosten veel geld en die investeringen zijn bij open innovatie niet terug te verdienen. De provincie subsidieert de metingen aan stalsystemen. Na vaststelling van de officiële emissiefactor kan elke veehouder het stalsysteem toepassen zonder opnieuw te hoeven meten. Op basis van een evaluatie volgt later in het jaar waarschijnlijk nog een subsidieronde.

De subsidies zijn een onderdeel van de versnelling van de transitie in de veehouderij die de provincie nastreeft. De provincie wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken hebben de voorkeur boven luchtwassers omdat daarmee het klimaat in de stal zelf ook verbetert voor dieren en boer. Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 3 april worden ingediend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.