Ads Top

Luchtkwaliteit op Vestdijk verbeterd

Er is minder verkeer op de Vestdijk in Eindhoven en dat is positief voor de luchtkwaliteit. De verkeersdruk is nu ongeveer 7.000 motorvoertuigen per etmaal. Volgens berekeningen van het RIVM is de luchtkwaliteit door de verkeersaanpassingen zo sterk verbeterd dat deze nu binnen de wettelijke norm blijft.

Verder blijkt er met name op de Ring, Kanaaldijk-Zuid, Edenstraat, Tramstraat en Gabriël Metsulaan een toename van het autoverkeer te zijn. Dit is een aandachtspunt, maar de toenames blijven binnen de wettelijke luchtkwaliteitsnorm. Andere aandachtspunten zijn het negeren van de knip en kerende auto’s op de Kanaalstraat en Ten Hagestraat. De gemeente blijft de situatie monitoren en gaat in gesprek met betrokkenen voor verdere verbeteringen.

Eindhoven streeft naar een betere luchtkwaliteit in het centrum. Daarvoor is het verminderen van doorgaand autoverkeer noodzakelijk. Op de Vestdijk hebben auto’s voortaan nog één rijbaan. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en extra groen (gezond leefklimaat) en blijft het centrum voor iedereen goed bereikbaar. Voor de vrijgekomen ruimte zoeken we samen met betrokkenen een goede invulling.

De belangrijkste verandering is de zogeheten knip. Automobilisten mogen op het kruispunt Ten Hagestraat-Kanaalstraat niet meer rechtdoor rijden richting 18 Septemberplein. Ook is er één rijbaan minder. In september hebben we de verkeerseffecten gemeten. De resultaten bespreken we met de bewoners en ondernemers van de Vestdijk en met vertegenwoordigers van omliggende buurten.

De komende maanden wordt duidelijk hoe de nieuwe Vestdijk in zijn definitieve vorm eruit komt te zien. Het projectteam Vestdijk is nu bezig met ontwerpen. Dit gebeurt stapsgewijs en in samenspraak met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. We kijken naar het wegprofiel met bijvoorbeeld water, bomen, fietspaden, fietsparkeren, voetgangersoversteken, laden en lossen, verlichting, overig groen en verblijfs- en ontmoetingsplekken. We willen medio 2018 starten met de uitvoering.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.